Nuorodos Nuorodos

1. ĮSTATYMAI

1.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas, 2017 m. gegužės 2 d. Nr. XIII-327

 

2. ĮSAKYMAI

2.1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 1K-343 "Dėl finansų ministro 2012 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 1K-297 "Dėl informacinės sistemos "E. sąskaita" nuostatų patvirtinimo" pakeitimo 

2.2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. 1K-163 "Dėl atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už vienos PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditinio ir debetinio dokumento bei avansinės sąskaitos pateikimą informacinės sistemos "E. sąskaita" priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo"

2.3. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 1K-166 dėl finansų ministro 2012 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 1K-297 ?Dėl Informacinės sistemos ?E. sąskaita" nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" (Saugos nuostatai)

2.4. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. 1K-302 dėl 2015 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 1K-163 "Dėl atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už vienos PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditinio ir debetinio dokumento bei avansinės sąskaitos pateikimą informacinės sistemos "E. sąskaita" priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

2.5. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. 1K-278 dėl finansų ministro 2012 m. rugsėjo 6 d. įsakymo "Dėl informacinės sistemos "E. sąskaita" nuostatų patvirtinimo" pakeitimo.

 

3. NUTARIMAI

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. 654 "Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų bei avansinių sąskaitų teikimo naudojantis informacinės sistemos "E. sąskaita" priemonėmis"