Apie projektą

Įgyvendinus projektą "Elektroninės paslaugos "E. sąskaita" sukūrimas" sudaryta galimybė prekių, paslaugų, darbų tiekėjams, vykdantiems viešųjų pirkimų sutartis, teikti, o perkančiosioms organizacijoms gauti, elektronines PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas internetu.
Šioje interneto svetainėje Jūs rasite reikalingą informaciją, kaip naudotis paslauga "E. sąskaita": galimus prisijungimo būdus,  vartotojo instrukciją, naudojimosi sąlygų aprašą, informacinės sistemos "E. sąskaita" nuostatus bei kitą informaciją.
"E. sąskaita" leidžia:

  • sąskaitų teikėjams elektroniniu būdu parengti ir pateikti sąskaitas faktūras (toliau - SF) perkančiosioms organizacijoms bei operatyviai gauti informaciją apie pateiktų SF apmokėjimą;
  • perkančiosioms organizacijoms elektroniniu būdu gauti SF duomenis mokėjimo paraiškai parengti ir pateikti;
  • Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui elektroniniu būdu gauti aktualią informaciją apie perkančiosioms organizacijoms pateiktas sąskaitas, kurių pagrindu parengtos mokėjimo paraiškos, bei teikti informaciją apie sąskaitų apmokėjimą;
  • Viešųjų pirkimų tarnybai ir Centrinei perkančiajai organizacijai elektroniniu būdu gauti informaciją apie viešųjų pirkimų sutarčių vykdymą ir SF pateikimą bei apmokėjimą.
Projekto vykdytojas - Lietuvos Respublikos finansų ministerija, projekto partneriai - Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir valstybės įmonė Registrų centras.  Projekte dalyvauja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Viešųjų pirkimų tarnyba
Projektas "Elektroninės paslaugos "E. sąskaita" sukūrimas" įgyvendintas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto "Informacinė visuomenė visiems" priemonę "Elektroninės valdžios paslaugos" Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.', )

 
Informacinės sistemos valdytojas: 
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Geležinio vilko g. 12, 03163 Vilnius
El. p. pagalba@nbfc.lt
Duomenys apie Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 
 
Informacinės sistemos tvarkytojas: 
Valstybės įmonė Registrų centras, 
Studentų g. 39, 08106 Vilnius
Konsultacijų centro portalas
Tel. +370 5 268 8262
Duomenys apie Registrų centrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Į. k. 124110246, PVM mokėtojo kodas LT241102419