Nuo liepos 1 d. visi viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai turės naudotis "E. sąskaita"

2017-05-17
Jau netrukus viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys sąskaitų teikėjai privalės sąskaitas perkančiosioms organizacijoms pateikti per Registrų centro tvarkomą informacinę sistemą "E. sąskaita".
Tokia naujovė numatyta Seimui priėmus naują Viešųjų pirkimų įstatymo redakciją, kuri įsigalios  2017 m. liepos 1 d.
Nuo 2015 metų pradžios veikianti informacinė sistema "E. sąskaita" gerokai supaprastina atsiskaitymą už viešuosiuose pirkimuose įgytas paslaugas ar prekes. Tikimasi, kad viešieji pirkimai ir atsiskaitymai vyks skaidriau ir efektyviau, taupys lėšas, mažins administracinę naštą ir viešojo sektoriaus institucijoms, ir verslui.
"E. sąskaitos" portalas sudaro galimybę vartotojui elektroniniu būdu parengti ir teikti sąskaitas-faktūras, o perkančiosioms organizacijoms - jas gauti. Sąskaitų teikėjai nuo liepos 1 d. galės matyti, kada perkančioji organizacija peržiūrėjo pateiktą sąskaitą ir kada priėmė sprendimą "Priimti", "Atmesti" ar "Grąžinti tikslinti"; tai didins finansinę drausmę ir užtikrins tiek perkančiosios organizacijos, ir tiekėjo interesus vykdant viešojo pirkimo sutartį.
Tuo tarpu perkančioji organizacija galės elektroniniu būdu gauti sąskaitos-faktūros duomenis mokėjimo paraiškai parengti bei pateikti Finansų ministerijos Valstybės Iždo departamentui. Įsigaliojus pakeitimams, Viešųjų pirkimų tarnyba  gaus aktualią informaciją apie viešųjų sutarčių vykdymą, sąskaitų pateikimą ir apmokėjimą. Aktualią informaciją apie pagal viešųjų pirkimų sutartis pateiktas sąskaitas taip pat gali matyti Finansų ministerija bei kitos prižiūrinčios institucijos. Taip pat naujovė sudarys sąlygas atsisakyti iki šiol gana paplitusių popierinių atsiskaitymo dokumentų;  Europos Komisija skaičiuoja, kad sąskaitų pateikimą visuotinai perkėlus į elektroninę erdvę, galima sutaupyti apie 1,5 mln. eurų per metus.
Plačiau skaitykite Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinime.
 

 
Informacinės sistemos valdytojas: 
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Geležinio vilko g. 12, 03163 Vilnius
El. p. pagalba@nbfc.lt
Duomenys apie Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 
 
Informacinės sistemos tvarkytojas: 
Valstybės įmonė Registrų centras, 
Studentų g. 39, 08106 Vilnius
Konsultacijų centro portalas
Tel. +370 5 268 8262
Duomenys apie Registrų centrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Į. k. 124110246, PVM mokėtojo kodas LT241102419